Các loại thống kê

Thống kê 00 - 99

Thống kê theo 00-99 Miền Bắc trong 10 lần quay vừa qua

2 số cuối tất cả các giải 2 số cuối giải đặc biệt
Cặp số Số lần xuất hiện
00 4
01 1
02 2
03 6
04 4
06 1
07 3
08 4
09 1
10 1
11 2
12 4
13 3
14 2
15 2
16 2
18 2
19 2
20 5
21 3
22 2
23 3
24 5
25 3
26 4
28 1
29 4
30 3
31 4
32 3
33 2
34 4
35 1
36 2
37 2
38 2
39 6
40 1
41 3
42 2
43 4
44 2
46 5
47 3
48 2
49 1
50 4
51 4
52 2
53 6
54 2
55 3
56 2
57 2
58 3
59 1
61 3
62 3
63 1
64 3
65 3
66 3
67 3
68 3
69 3
70 5
71 2
72 4
73 5
74 3
75 2
76 7
77 3
78 2
79 2
80 3
81 2
82 5
83 5
84 4
85 3
86 1
87 4
90 4
91 5
92 3
94 3
95 1
96 5
97 2
98 2
99 1

Tin tức mới nhất

Xem thêm

Ông lão U80 bán hàng rong ở phố Nguyễn Huệ, vợ ở nhà ra vào ngóng trông

Ông lão U80 bán hàng rong ở phố Nguyễn Huệ, vợ ở nhà ra vào ngóng trông

Thạch Thảo mặc váy đen, tung hoa cưới trên sàn diễn

Thạch Thảo mặc váy đen, tung hoa cưới trên sàn diễn

Cây mộc hương - loại cây phong thủy dễ trồng với công dụng tuyệt vời

Cây mộc hương - loại cây phong thủy dễ trồng với công dụng tuyệt vời