Các loại thống kê

Thống kê 00 - 99

Thống kê theo 00-99 Miền Bắc trong 10 lần quay vừa qua

2 số cuối tất cả các giải 2 số cuối giải đặc biệt
Cặp số Số lần xuất hiện
00 2
01 3
02 1
03 2
04 3
05 1
06 4
07 1
08 3
09 3
10 2
11 2
12 5
13 2
14 1
15 3
16 2
17 1
18 2
19 5
20 6
21 1
22 4
23 2
24 2
25 2
26 3
27 3
28 1
29 4
30 2
31 2
33 2
34 6
35 3
36 2
37 4
38 5
39 3
40 3
41 2
42 4
43 1
44 1
46 4
47 2
48 5
49 2
51 3
52 1
53 1
54 3
55 2
56 1
57 4
58 1
59 3
60 2
61 5
62 1
63 3
64 3
65 3
66 3
67 1
68 3
69 3
70 5
71 2
72 2
73 1
74 8
75 3
76 3
77 3
78 3
79 5
80 2
81 3
82 2
83 3
84 4
85 2
87 4
88 4
89 5
90 4
91 4
92 1
93 2
94 7
95 5
96 2
98 3
99 3

Tin tức mới nhất

Xem thêm

Nỗi buồn của người cả đời vọng chồng nơi chung cư cũ

Nỗi buồn của người cả đời vọng chồng nơi chung cư cũ

Dự báo thời tiết 5/2: Miền Bắc chuyển mưa rào, Nam Bộ nắng mạnh

Dự báo thời tiết 5/2: Miền Bắc chuyển mưa rào, Nam Bộ nắng mạnh

Những hình ảnh không được lên sóng của 'Đừng làm mẹ cáu'

Những hình ảnh không được lên sóng của 'Đừng làm mẹ cáu'